Działalność gospodarcza w Szwajcarii

Działalność gospodarcza w Szwajcarii jest preferowana przez osoby zainteresowane stabilnym systemem podatkowym oraz przejżysymi przepisami w zakresie prawa bankowego i finansowego. Szwajcaria ma międzynarodową opinię jako kraj posiadający przyjazne inwestorom środowisko gospodarcze. Przepisy te są wymątkowo korzystne dla firm działających w zakresie branży fianasowej. Umożliwiają zabezpieczenie swoich aktywów oraz wysoką optymalizację podatkową w zakresie przedsiębiorstw działających w branży inwestycyjno-finansowej.

Oczywiście finanse to nie jedyny rodzaj działalności jaki jest prowadzony w Szwajcarii. Szwajcaria posiada doskonałe zaplecze zasobów ludzkich. Szwajcascy inżynierowie, programiści, medycy oraz kadra naukowa są uznawani za jednych z najlepszych na świecie. Dodatkowo w Szwajcarii istnieje rozbudowana baza przemysłowa w zakresie wysokich technologii oraz know-how, o które czasami trudno w innych krajach. Branża high-tech nie ogranicza się tutaj tylko do informatyki ale pokrywa się z medycyną, chemią, inzynierią meteriałową oraz wieloma innymi dziedzinami nowoczesnej gospodarki.

 

Kto może rozpocząć biznes w Szwajcarii?

Szwajcaria nie jest krajem członkowskim UE. Jest krajem stowarzyszonym, który łączy z UE szereg umów pozwalających na wymianę handlową, finansową oraz transfer pracowników. Aby rozpocząc pracę w Szwajcarii konieczne jest posiadanie pozwolenia na pracę typu B i C. Zakładając firmę nie otrzymamy autmatycznie pozwolenia na pobyt/pracę. W niektórych kantonach kineczne jest też wykazanie, że będziemy posiadali dochody potrzebne na pokrycie kosztów życia i pobytu.

 

W jakiej formie można prowadzić działalność w Szwajcarii?

Działalność w Szwajcarii można prowadzić w oparciu o 3 podastawowe formy oraz formy dodatkowe przeznaczone dla spółek z nietypową odpowiedzialnością wspólników.

Formy działąlności w Szwajcarii:

  • indywidualna działalność (Einzelunternehmen/Raison individuelle)
  • spółka z ograniczoną odpowidzialnością (GmbH/SarL)
  • spółka akcyjna (AG/SA)
  • działalność kolektywna (Kollectivgesellschaft/Société en nom collectif)
  • spółka komandytowa (Kommanditgesellschaft /Société en commandite)

 

Indywidualna działalność (Einzelunternehmen/Raison individuelle)

jest to najprostrza forma działalności gospodarczej w Szwajcarii. Tak jak w przypadku polskiego odpowiednika, w przypadku działalności gospodarczej właściciel ponosi osobisą odpowiedzialność za zobowiązania przyjęte w trakcie prowadzenia działalności. Równocześnie jest jedną z najprostrzych w założeniu i nie wymaga poczatkowego nakładu kapitałowego. Równoczesnie Szwajcarskie banki traktują taki typ działalności jako drugiej kategorii. Aby zarejestrować działalność w Szwajcarii musisz zarabiać więcej niż 2300 CHF i masz co najmniej 3 klientów. Działalność jest rejestrowana w wybranym kantownie. Koszty rejestracji mieszczą się pomiędzy 200-500 CHF w zależności od kantonu.

 

Spółka z ograniczoną odpowidzialnością (GmbH/SarL)

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest analogiczna pod względem zasad swojego działania zarówno w Polsce jak i w Szwajcarii. W tym przypadku minimalny kapitał zakładowy musi wynieść 20 tys. CHF. Dochodzą do tego koszty notariusza w wysokości ok 500-900 CHF oraz koszt wpisania do Rejestru Handlowego, który jest odpowiednikiem KRS w Polsce. Oczywiście w trakcie istnienia spółki konieczne jest też prowadzenie księgowości która jest dodatkowym kosztem w Franku Szwajcarskim. Podatek CIT jest natomiast w Szwajcarii bardzo niski. Wynosi 8,5%. Dodatkowo stawki podatku VAT należą do jednych z najniższych w Europie i w zależności od typu działalności wynoszą 8%, 3,6% lyub 2,5%. Co jest bardzo korzystne kiedy nasz biznes to handel lub produkcja.