Spółki z historią finansową i obrotami

Spółki z historią finansową oraz obrotami umożliwiają łatwiejsze pozyskanie kredytu lub umowy leasingowej. Nowo założona spółka nieposiadająca historii finansowej może mieć problemy z pozyskaniem finansowania z banku ze względu na całkowity brak historii finansowej. Sytuacja spółki posiadającej przynajmniej jeden rok udokumentowanych przychodów pozwala na ubieganie się o linię kredytową lub leasing.

Nasze spółki z historią finansowa i obrotami posiadają pełną dokumentację finansową połączoną z wyciągami z kont bankowych oraz prawidłowo złożoną dokumentacją podatkową. Bilans za poprzednie lata obrotowe oraz prawidłowo złożone deklaracje vat pozwalają waszemu przedsiębiorstwu na pozyskanie potrzebnych środków pieniężnych. Jest to jedna z najlepszych metod szybkiego pozyskania finansowania zewnętrznego.

 

Nasze spółki pod kredyt

Nasze spółki na sprzedaż posiadają numery KRS, REGON, NIP, oraz VAT-EU. Dzięki czemu macie możliwość rozpoczęcia działalności na terenie całej unii europejskiej. Szybka komplementacja potrzebnej dokumentacji oraz łatwość nabicie takiego podmiotu dają wam możliwość rozpoczęcia procedury ubiegania się o leasing lub kredyt już w ciągu 24 godzin.

Spółki na sprzedaż z historią finansową oraz obrotami są w pełni ukształtowanym podmiotem nadającym się do rozpoczęcia działalności. Oczywiście wiek spółki oraz posiadane obroty mają wpływ na jej cenę. Im starsza spółka lub im więcej obrotów miała ona w latach poprzednich tym większa jest jej cena. Nie w każdym przypadku powinni państwo kierować się poprzednimi obrotami, ale poszukać podmioty o stabilnej i długiej historii. Doradzimy w tym zakresie.

 

Korzyści z spółki z historią finansową

Dodatkową korzyścią związaną z zakupem takiej spółki jest możliwość odpisów podatkowych za lata poprzednie. W wielu wypadkach istnieje dużo przedsiębiorstw, które notowały straty. Takie spółki są bardzo cenne z perspektywy optymalizacji podatkowej. Pozwalają ona na ograniczenie należności z tytułu zapłaty podatku dochodowego. Takie przedsiębiorstwo pozwala na duże pole manewru przy pozyskaniu leasingu oraz późniejszego rozliczaniu należności podatkowych.