Rejestracja Spółek

Rejestracja Spółek to oferta skierowana do klientów zainteresowanych rozpoczęciem działalności gospodarczej w oparciu o nową spółkę. Takie rozwiązanie wiąże się z dłuższym czasem oczekiwania moment rozpoczęcia działalności, w stosunku do gotowej spółki. W oparciu o nasze doświadczenie pomożemy wam w rejestracji spółki, przygotowaniu umowy oraz jej statutu, tak aby spełniały one wasze wymagania biznesowe.

 

Oferujemy rejestrację:

 • spółki jawnej,

 • partnerskiej,

 • z ograniczoną odpowiedzialnością,

 • komandytowej,

 • komandytowo-akcyjnej,

 • akcyjnej,

 • fundacji i stowarzyszeń,

 

Nasza firma pomoże wam w realizacji całego procesu i doradzi w każdym aspekcie rejestracji spółki

 • wybór formy spółki

 • przygotowanie umowy spółki,

 • przygotowanie statutu,

 • obsługa procesu podpisania umowy i objęcia udziałów,

 • rejestracja spółki,

 

Wybór formy spółki

Forma prawna spółki ma daleko idące konsekwencje na każdy aspekt funkcjonowania przedsiębiorstwa. Sama forma prawna kształtuje już możliwe i obowiązkowe stosunki pomiędzy wspólnikami. Ma także wpływ na stosunki pomiędzy wspólnikami, a zarządem spółki. Różne formy działalności nadają się do innych jej typów. Inaczej też kształtuje się odpowiedzialność majątkiem osobistym za zobowiązania spółki.

 

Przygotowanie umowy spółki i  statutu

Umowa spółki określa zasady na jakich zawiązywana jest spółka oraz stosunki jakie w niej panują. Przygotowanie umowy spółki jest bardzo ważną czynnością i ma wpływ na jej funkcjonowanie przez cały czas. Konieczne jest określenie sposobu zmiany umowy spółki w przyszłości oraz w jaki sposób spółka może zostać rozwiązana. Statut reguluje funkcjonowanie spółki oraz umożliwia elastyczną zmianę znajdujących się w nim zapisów. Nasze doświadczenie w tym zakresie pozwoli wam na uniknięcie powszechnych błędów oraz zabezpieczyć wasz interes jako wspólnika.

 

Obsługa procesu objęcia udziałów

Pomożemy w zakresie wybrania kancelarii notarialnej oraz zorganizujemy pierwsze spotkanie dla wszystkich wspólników na którym poinformujemy ich o ich sytuacji prawnej. Wzajemnych zobowiązaniach oraz zobowiązaniach w stosunku do spółki. Pomożemy przeprowadzić pierwsze zgromadzenie wspólników oraz dokonać formalnego wyboru prezesa zarządu.

 

Rejestracja Spółki

Pomożemy w formalnym złożeniu dokumentacji do KRS oraz dopełnieniu wszystkich formalności, tak aby rejestracja spółki została zakończona sukcesem. Odpowiednie zgłoszenie jest warunkiem koniecznym, aby spółka stała się pełnoprawnym podmiotem obrotu prawnego i handlowego.

 

Kontakt

W celu uzyskania dodatkowych informacji skontaktuj się z nami w zakładce kontakt. Znajduje się tam nasz numer telefonu, adres email oraz lokalizacja. KONTAKT