Działalność na Łotwie

Ze względu na relatywnie wysokie opodatkowanie działalności gospodarczej w Polsce oraz skomplikowane przepisy dostajemy często pytania od klientów na temat możliwości założenia spółki na Łotwie. Łotewski system prawny oraz podatkozy znane są z prostoty oraz niskiego opodatkowania.

Oferujemy Państwu kompleksową obsługę w zakresie założenia działalności gospodarczej na Łotiwe. W ofercie zawiera się ustalenie specyfiki Państwa wymagań, skompletowanie dokumentacji oraz zgłoszenie jej w celu rejestracji spółki.

Łotwa jest Państwem bardzo przyjaznym biznesowi. Obowiązująca stawka podatkowa to 15%, przy czym dla mikroprzedsiębiorstw ulega ona zmniejszeniu do 9% lub 11%. Koszt założenia spółki wynosi odpowiednio 12 euro lub 64 euro dla trybu przyśpieszonego. W przypadku zakładania spółki o kapitale wyższym niż 2846 euro stosuje się odpowiednio stawkę 142 i 427 euro. Rejestracja trwa bardzo, krótki okres czasu. Maksymalnie 3 dni. Całość procedury jest maksymalnie uproszczona. Spółka założona na Łotwie korzysta zarówno z ul wynikających z Łotewskiego prawa oraz prawa podatkowego UE.

Specyfiką Łotwy jest występowanie specjalnych stref ekonomicznych, które pozwalają na koncentrację kapitału i budowę parków przemysłowych. Jeśli zakładamy firmę w jednym z parków przemysłowych możemy liczyć na ulgę w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości 80% lub też całkowitą zniżkę jeśli chodzi o zapłatę podatku od nieruchomości.

Bardzo łatwo też jest podjąć działalność gospodarczą na zasadzie samozatrudnienia. Samozatrudnienie jest odpowiednikiem jednoosobowej działalności gospodarczej działającej na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej.

Rok kalendarzowy pokrywa się z okresem składania deklaracji rocznych. Nie może on jednak przekroczyć 12 miesięcy. DOdatkowym obowiązkiem nałożonym na spółki jest obowiązek wpłaty zaliczki w celu zabezpieczenia podatku do 15 dnia każdego miesiąca. Dodatkowe obowiązki są nałożone na podmioty osiągające przychody lub dostarczające towarów lub usług o wartości większej niż 50 tysięcy euro.

Zalety prowadzenia działalności gospodarczej na Łotwie:

– liniowy podatek dochodowy od osób fizycznych w wysokości 25%,
– liniowy podatek dochodowy od osób prawnych w wysokości 15%,
– podatek VAT w wysokości 18% oraz obniżona stawka w wysokości 9%,
– brak podatku od dywidendy z zysków spółki,
– nierezydenci podlegają ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w zakresie dochodów otrzymywanych w Łotwie,
– brak obowiązku opodatkowania dywidend z obszarów spoza UE/EOG,
– bardzo elastyczne wymagania dotyczące zakładania spółek prawa handlowego,
– bliskie relacje z Rosją oraz sieć kontaktów biznesowych na miejscu,