Czyste Spółki

Sprzedaż czystej spółki polega na weryfikacji przedsiębiorstwa tak aby kupujący miał pewność że jest ono wolne od zobowiązań w stosunku do urzędów podatkowych oraz do podmiotów trzecich. Dbamy o to żeby spółki zakupione w celu dalszej odsprzedaży były przez nas dokładnie badane i gwarantowały wam bezpieczeństwo prawno finansowe. Weryfikujemy zobowiązania VAT, ZUS oraz inne należności finansowo-administracyjne w celu ograniczenia waszej odpowiedzialności finansowej.

Pamiętajcie, że zostając prezesem zarządu spółki teoretycznie bierzecie na siebie odpowiedzialność za wszystkie poprzednie zobowiązania firmy. Co więcej bierzecie też na siebie odpowiedzialność za zobowiązania powstałe w okresie kiedy nie byliście jeszcze prezesem zarządu lub członkiem zarządu. Dbamy o to żeby przez zakupem przedsiębiorstwa do odsprzedaży podejmujemy liczne kroki w celu zabezpieczenia prawno-finansowego całej transakcji.

Pamiętajcie że prezes zarządu ponosi odpowiedzialność za zobowiązania chyba że w odpowiednim czasie zgłosi on upadłość spółki. Procedura ta bardzo komplikuje działanie przedsiębiorstwa oraz nie daje możliwości swobodnego zarządzania przedsiębiorstwem. Odpowiedzialność może zostać też wyłączona jeśli zostaniemy zastąpieni na funkcji prezesa zarządu w momencie kiedy przedsiębiorstwo znajdowało się w dobrej sytuacji finansowej oraz mogło realizować wszystkie swoje zobowiązania.