Sprzedaż spółki w Czechach

Sprzedaż spółki w Czechach to szybki sposób na uzyskanie możliwości prowadzenia biznesu w oparciu o reżim prawny Republiki Czeskiej. Wielu polskich przedsiębiorców przeniosło siedziby swoich firm do Czech ze względu na liczne korzyści podatkowe jakie występują w tym kraju. Postaramy się wam przedstawić podstawowe zalety i korzyści jakie wynikają z prowadzenia biznesu w Czechach. Powiemy także jakie mogą być tego wady.

Podstawowe zalety prowadzenia firmy w Czechach:

– liniowy podatek dochodowy dla spółek w wysokości 19%,
– niski podatek dochodowy dla osób fizycznych w wysokości 15% i 22%,
– podatek VAT w wysokości 21%,
– podatek u źródła dywidendy 15%,
– bardzo stabilne i przejrzyste prawo podatkowe,
– wyższa kwota wolna od podatku,
– możliwość odliczania podatku od zakupu środkuów pomocniczych takich jak samochód i paliwo,
– bardo dobra infrastruktura połączona z południem Polski,
– możliwość podpisania aktu założycielskiego w Polsce,
– ograniczona wysokość kar dla przedsiębiorców w wypadku niedopełnienia obowiązków formalnych lub finansowych w stosunku do administracji podatkowej,
– brak obowiązku posiadania kasy fiskalnej,
– ulgi i dopłaty dla osób korzystających z dodatkowych systemów ubezpieczeń społecznych,
– uproszczona forma sprawozdawczości finansowej dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą lub posiadających ograniczone przychody,
– duże możliwości zaliczania do kosztów podatkowych wydatków, zwłaszcza za zakup samochodów i maszyn,
– ściśle przestrzegana zasada domniemania niewinności jeśli chodzi o postępowanie karno-skarbowe,
– umowa podpisana z Polską dotycząca unikania podwójnego opodatkowania,

Wady prowadzenia działalności gospodarczej w Czechach:

– bardzo wysokie koszty ubezpieczenia zdrowotnego i społecznego, zwłaszcza w najwyższych kategoriach dochodowych,
– relatywnie wysoki kapitał zakładowy jaki musi zostać opłacony w celu założenia spółki,
– konieczność przedstawienia pełnej i dokładnej dokumentacji potwierdzającej niekaralność przedsiębiorcy,
– utrudnienia w rejestracji VAT dla nowych przedsiębiorców, którzy nie posiadają obrotów,
– obowiązek powołania wspólnika i dyrektora spółki,

Ze względu na odmienną praktykę prawną występującą pomiędzy Czechami oraz innymi krajami konieczne jest często wynajęcie lokalnego biura rachunkowe oraz ewentualnie kancelarii prawnej w celu obsługi firmy. Niewielu prawników za granicą posiada wiedzę